Werkwijze en behandelingen

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Aanmelding per telefoon:

Aanmeldingen bij mij kunnen alleen telefonisch. Dan kunnen we eerst samen overleggen of een behandeling bij mij voor u passend is, voordat ik u op de mogelijke wachtlijst plaats.

Als u zich bij mij wilt aanmelden raad ik u wel aan eerst contact op te nemen met uw huisarts om dit met hem/haar te bespreken en vervolgens een verwijzing voor een psychotherapeutische behandeling te verkrijgen.

Op de wachtlijst:

Na het telefonisch contact plaats ik u op de wachtlijst. Aan te raden is om in dit stadium alvast de verwijsbrief van de huisarts (of het gebiedsteam) te regelen.

1ste Sessie na intakegesprek(ken):

Na aanmelding en als er vervolgens ruimte is in mijn praktijk volgen één of meerdere intakegesprekken. Hierin onderzoek ik samen met u de mogelijke oorzaak van uw klachten en maken wij een behandelplan. Na uw goedkeuring beginnen wij aansluitend met de behandeling.

Technieken/Therapieën

Psychotherapeutische gesprekstechnieken. Door middel van het uitvragen van de klachten en het bespreken van uw problematiek krijgt u meer inzicht over wat er met u aan de hand is. Bij kinderen gebeurt dit middels speltherapie. Bij jeugdigen gebeurt dit door te praten over het dagelijks leven in de omgang met hun ouders, leeftijdsgenoten en school/werk om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Schematherapie. Schematherapie helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen in dagelijkse leven wordt onderzocht.

Imaginatie & Rescripting. Dit is een methode om in gedachten en/of door visualisatie weer terug te gaan naar een herinnering waarin u zich naar heeft gevoeld en waarbij u allerlei handvaten krijgt om u zich deze keer in die situatie wel veilig te voelen en adequaat te kunnen handelen. De doelstelling hiervan is dat u de nare ervaring zodoende kan verwerken.

Relatie bevorderen tussen de Gezonde Volwassene en Kindmodussen dit is een methode waarmee u leert steeds beter om u eigen basisbehoeften (veiligheid, vertrouwen, respect, erkenning, steun e.d.) te leren onderscheiden en vervolgens uzelf hierin te ondersteunen.

ISBR Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie die ons kan leren om minder de buitenwereld de schuld te geven van onze problemen. Hierdoor krijgen we inzicht hoe wij ons hierdoor vrijer kunnen voelen.

EMDR bij enkelvoudige trauma’s is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.