Rechten en plichten

Wetgeving.

Als Psychotherapeut ben ik gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Hierover vindt u meer informatie op de site van de WGBO.

Folder.

Veel van uw rechten en mijn plichten zijn omschreven in de cliëntenfolder van mijn beroepsvereniging de landelijke beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Voor volwassenen.

Voor kinderen en jeugdigen.

Privacy.

U kunt in deze folders o.a lezen dat voor een goede behandeling het noodzakelijk is dat ik als behandelaar een dossier aanleg. Hierin staan persoonlijke gegevens van mijn cliënten. Dit digitaal dossier is beveiligd volgens de wettelijke standaarden die hiervoor zijn. Ook zijn er regels over het delen van deze gegevens met derden.

Volgens de AVG wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) ben ik ook verplicht mijn omgang met uw gegevens in een privacy statement inzichtelijk te maken voor u als cliënt.

In de bijlage hieronder kunt u mijn AVG privacy statement vinden.

Document AVG privacystatement.

Omdat dit statement vanwege juridische redenen in vrij formeel taalgebruik is geschreven, kunt u in het document hieronder lezen wat er zo ongeveer in besproken wordt.

Document uitleg AVG privacystatement.

Kwaliteitstatuut.

Alle psychologen die in een psychologenpraktijk werkzaam zijn hebben de verplichting om hun werkzaamheden en wijze van praktijkvoering vast te leggen in een Kwaliteitsstatuut. Hierin kunt u verdere informatie vinden over de wijze hoe ik mijn praktijk voor.

Document Kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling.

Mocht u vragen of klachten hebben over mijn werk of de bejegening naar u en uw gezinsleden dan kunt u deze altijd met mij bespreken. Ik raad u in ieder geval aan dit zodat er helderheid komt en de behandeling niet in gevaar komt. En als u toch het gevoel heeft onvoldoende hiervoor gehoor bij mij te hebben gehad kunt u ook een klacht over mijn werkwijze of de bejegening jegens u indienen bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging. Via deze link krijgt u meer informatie hierover:

Wat als ik ontevreden ben?