Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de eisen aan de verwijsbrief?
  Op de brief moet tenminste staan: de datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ.

 • Wat zijn de openingstijden van de praktijk?
  De praktijk is in principe geopend op maandagen, woensdagen en vrijdagen tussen 9.30 uur en 18:00 uur.

 • Kan ik mij aanmelden per e-mail?
  Het is belangrijk bij een aanmelding al zicht te krijgen of mijn behandelaanbod aansluit bij uw hulpvraag en dat kan eigenlijk alleen maar telefonisch. Mocht ik moeilijk bereikbaar zijn dan kunt u wel altijd een sms bericht te sturen. Hier zal ik dan zo spoedig mogelijk op reageren.

 • Hoe lang duurt een behandeling ongeveer?
  Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. In de regel kan bij milde problematiek volstaan worden met een kortdurende behandeling in de GB-GGZ (generalistische basis GGZ), die duren in de regel 5 tot 10 gesprekken. Bij ernstiger problematiek of problematiek die al langer aanwezig is en soms al in de jeugd ontstaan, is een behandeling nodig in de gespecialiseerde GGZ. Deze duren in de regel ongeveer een jaar waarna er gekeken kan worden of het nodig is om de behandeling te verlengen.

 • Hoe lang is de wachttijd?
  Voor volwassenen en jeugdigen geldt een wachttijd van 12 weken. Er is momenteel geen verschil in wachttijden per verzekeraar. De behandeling is aansluitend op de intake.