Kosten en vergoedingen

Behandelingskosten

Volwassenen:

De kosten voor behandelingen van cliënten van 18 jaar en ouder worden, met uitzondering van uw eigen risico, volledig vergoed vanuit de basisverzekering door elke zorgverzekeraar waar ik een contract mee heb.

Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waar ik dit jaar een contract mee heb.

  • Zilveren Kruis Achmea,
  • De Friesland,
  • CZ,
  • VGZ,
  • Menzis,
  • DSW/ASR,
  • en verder alle zorgverzekeringen die een onderlabel zijn van de hierboven genoemde verzekeraars.

Bij twijfel raad ik u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De tarieven die ik aan uw zorgverzekeraar voor uw behandeling factureer zijn ter inzage op mijn praktijk.

Kinderen en jeugdigen:

Behandelkosten voor kinderen en jeugdigen worden door uw gemeente vergoed. Ik heb met alle gemeenten in Friesland een contract. 

Wat wordt er vergoed?

Niet alle gesprekken bij mij worden door de zorgverzekeraar of de gemeente vergoed.

Om voor een volledige vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat ik een contract met uw zorgverzekeraar heb en dat u een verwijsbrief heeft van de huisarts (of eventueel van het gebiedsteam), waarop staat dat er een vermoeden is van een DSM-diagnose. Dit zal al in de intakeprocedure duidelijk worden. Het intakegesprek wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar (met uitzondering van uw eigen risico).

Mocht u door omstandigheden geen aanspraak kunnen maken op verzekerde zorg dan zult u dit zelf moeten betalen. Mijn tarief is dan € 125 per uur + de eventuele kosten voor verslaglegging.